First Wife of Kochuchandy Poovathumkal

First Wife of Kochuchandy Poovathumkal

Kochuchandy the youngest son of Chandy Poovathumkal had a son Chandy and a daughter from his first marriage. The first wife died early. So, Kochuchandy married again.


പൂവത്തുങ്കൽ ചാണ്ടിയുടെ മകൻ കുഞ്ഞുചാണ്ടിയുടെ ആദ്യവിവാഹത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണും ഉണ്ടായി. അധികം താമസിയാതെ ഭാര്യ മരിച്ചു. പിന്നിടു ചാണ്ടി ചേർപ്പുങ്കൽ തോട്ടുപുറത്ത് അന്നമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തു.

Copy Right © 2024 All Rights Reserved