Chandy Kochuchandy Poovathumkal

Chandy Kochuchandy Poovathumkal

Chandy son of Kochuchandy Poovathumkal was the son from the first wife of Kochuchandy. She died after giving birth to Chandy and his sister. Chandy was a successful businessman at Cherpunkal.


പൂവത്തുങ്കൽ ചാണ്ടിയുടെ മകൻ കുഞ്ഞുചാണ്ടിയുടെ ആദ്യവിവാഹത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണും (ചാണ്ടിയും) ഉണ്ടായി. അധികം താമസിയാതെ ഭാര്യ മരിച്ചു. മകൻ ചാണ്ടി ചേർപ്പുങ്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തി.

Copy Right © 2024 All Rights Reserved